เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 03 July 2020 16:24

ประชุมหารือการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 3 ก.ค.63 เวลา 14.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 97 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search