เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 03 July 2020 16:23

ประชุมการพัฒนาหลักสูตร Non Degree แบบบูรณาการ เพื่อตอบสนองการพัฒนาด้านการเกษตร และพัฒนาด้านกำลังคน

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 3 ก.ค.63 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วย อาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เข้าร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตร Non Degree แบบบูรณาการ เพื่อตอบสนองการพัฒนาด้านการเกษตร และพัฒนาด้านกำลังคน ในยุค "Post COVID-19" และการสร้างรายได้สร้างอาชีพ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 85 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search