เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 03 July 2020 16:22

เตรียมนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านการศึกษากับคณะสมาชิกวุฒิสภา

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 3 ก.ค. 63 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี เข้าประชุมร่วมกับนายตั้ง อสิพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา และหัวหน้าส่วนราชการด้านการจัดการศึกษาทุกระดับของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานด้านการศึกษากับคณะสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก และเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในปี 2565 ณ ห้องประชุมรวมใจพัฒน์ ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

Read 79 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search