เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 03 July 2020 16:20

ประชุม"โครงการเสริมสรา้งและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมพัฒนาผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 2 ก.ค.63 เวลา 15.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา รองอธิการบดี อาจารย์ไตรภพ โคตรวงษา ร่วมการประชุม"โครงการเสริมสรา้งและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง กิจกรรมพัฒนาผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ โคก หนอง นา โมเดล" ณ ศูนย์เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ว่าการอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

Read 102 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search