เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 01 July 2020 16:23

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วางมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 รับการเปิดเทอม

Written by
Rate this item
(1 Vote)

วันที่ 1 ก.ค. 63 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน นิธิไชโย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำคณะครู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการการเรียนการสอน ให้ปลอดภัยและอยู่ในมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ร.ร.สาธิต RRU NEW NORMAL) ซึ่งประกอบไปด้วย
1. การเรียนแบบปกติในชั้นเรียน นักเรียนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ตลอดเวลา
2. คัดกรองเพื่อประเมินความเสี่ยง เข้า-ออก
3. ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียน
4. ทำความสะอาดมือและการปฏิบัติตนเพื่อรักษาสุขภาพอนามัยส่วนบุคคล
5. เว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing)
6. เตรียมต้อนรับลูกหลานชาวสาธิตด้วยหัวใจ RRU
7. ร่วมกิจกรรมอย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด
ดังนั้นขอให้ผู้ปกครองทุกท่านเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของโรงเรียน ซึ่งจะควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพื่อลูกหลานของท่าน

Read 190 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search