เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 18 June 2020 09:05

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง"รองศาสตราจารย์" และ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

Written by
Rate this item
(0 votes)

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง"รองศาสตราจารย์" และ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" จำนวน 11 ท่าน


 

Read 272 times Last modified on Thursday, 18 June 2020 09:09
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search