เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 05 June 2020 10:07

ดำเนินการจัดทำจุดการยืนในลิฟท์ทุกตัว ของมหาวิทยาลัย รองรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 2 มิ.ย. 63 หน่วยงานอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการจัดทำจุดการยืนในลิฟท์ทุกตัว ของมหาวิทยาลัย รองรับการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ตามมาตราการ "เว้นระยะห่างทางสังคม" (Social distancing) เพื่อป้องกันไวรัส covid-19

Read 168 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search