เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 05 June 2020 10:04

โครงการปรับความรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 2 มิ.ย. 63 วันที่สองของการจัดกิจกรรม"โครงการปรับความรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคลากรจากโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) โดยก่อนที่จะเข้าสู่ห้องประชุมได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

Read 117 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search