เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 26 March 2020 09:12

สารอธิการบดีสื่อสารกับนักศึกษา และบุคลากร

Written by
Rate this item
(0 votes)

2

3

Read 773 times Last modified on Thursday, 26 March 2020 14:04
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search