เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 25 March 2020 18:45

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Written by
Rate this item
(0 votes)

sarn

Read 266 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search