เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 16 March 2020 18:15

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2563 (แบบออนไลน์)

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 16 มี.ค. 63 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 9/2563 (แบบออนไลน์) ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารราชนครินทร ์

Read 453 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search