เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 16 March 2020 18:13

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรงานไอที รวมถึงผู้รับผิดชอบงานไอที จากคณะ ศูนย์ สำนัก และสถาบัน ณ ห้องน้ำผึ้ง

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 16 มี.ค. 63 เวลา 10.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานประชุมคณาจารย์และบุคลากรงานไอที รวมถึงผู้รับผิดชอบงานไอที จากคณะ ศูนย์ สำนัก และสถาบัน ณ ห้องน้ำผึ้ง ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ เพื่อทดสอบระบบและอุปกรณ์ รวมไปถึงโปรแกรมต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุม รวมไปถึงการสอน และการทำงานของบุคลากร แบบออนไลน์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย แก่คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ และนักศึกษา รวมไปถึงบุคลากรทุกคน หลังสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

Read 381 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search