เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 13 February 2020 17:06

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 13 ก.พ. 63  เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 284 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search