เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 13 February 2020 17:04

อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตลาดนัดสารภี ครั้งที่ 1/2563

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  13 ก.พ. 63  เวลา 10.00 น. อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตลาดนัดสารภี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 196 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search