เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 13 February 2020 17:02

ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะ เพื่อพัฒนาความร่วมมือ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 13 ก.พ. 63  เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย และผู้บริหาร ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะ เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการพัฒนาด้านวิชาการ วิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่การสร้างสุขภาวะชุมชน ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานประกอบไปด้วย การร่วมกันพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ให้มีศักยภาพในการพัฒนาชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่นสู่การพัฒนาแผนสุขภาวะชุมชน
ตลอดจนการเชื่อมโยงการพัฒนาท้องถิ่นสู่งานวิจัย ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 297 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search