เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 13 February 2020 17:00

พิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษา (Counseling Room)

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 13 ก.พ. 63​ เวลา 11.00 น. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์​ ญาณมโนวิศิษฏ์​ รองอธิการบดี​กิจการนักศึกษา​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการแนะแนวและการให้การปรึกษา ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ ต่อจากนั้นได้ทำพิธีเปิดศูนย์ให้คำปรึกษา (Counseling Room) ณ ห้องบุญบันดาล 6 ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์

Read 287 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search