เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 12 February 2020 09:04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม เปิดบ้านพานทอง (Open House)

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์วิยารัตน์ กุมุทนาถ ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ปรัชญา วาทะสิทธิ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรม เปิดบ้านพานทอง (Open House) ปีการศึกษา 2562 และแนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

Read 336 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search