เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 12 February 2020 09:03

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เข้าศึกษาดูงานในรายการเกม 1000 หน้า

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.วราภรณ์ สินถาวร ประธานสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดรัณภพ เพียรจัด นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา เข้าศึกษาดูงานในรายการเกม 1000 หน้า ป๋าจัดให้ ณ บริษัทกันตนา กรุงเทพมหานคร

Read 380 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search