เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 12 February 2020 09:01

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการทำลายเอกสารทางการเงินและหนังสือราชการ ร่วมตรวจสอบและติดตามการทำลายเอกสาร

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 11 ก.พ. 63  เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการทำลายเอกสารทางการเงินและหนังสือราชการ ร่วมตรวจสอบและติดตามการทำลายเอกสาร ณ อาคาร ด้านข้างสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Read 120 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search