เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 12 February 2020 08:55

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมทักษะการเขียนโปรแกรมและประยุกต์ใช้ในงาน PLC และระบบ IOP

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 6 ก.พ 63 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จัดโครงการอบรมทักษะการเขียนโปรแกรมและประยุกต์ใช้ในงาน PLC และระบบ IOP ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า

Read 342 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search