เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 12 February 2020 08:55

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 6 ก.พ. 63  เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 87 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search