เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 12 February 2020 08:29

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เข้าร่วมประชุมวางแผนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ภายใต้กระทรวง อว.

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 6 ก.พ. 63  เวลา 8.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญสิณี อริยธนะกตวงศ์ รองอธิการบดีวิชาการและวิจัย เข้าร่วมประชุมวางแผนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ภายใต้กระทรวง อว. และพัฒนาชุมชน 4 จังหวัดได้แก่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยองและ ปราจีนบุรี ในการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น Non Degree และพัฒนาผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหารแปรรูปในจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ประกอบการ OTOP ของ 4 จังหวัดโดยมีพัฒนาการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

Read 299 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search