เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 11 February 2020 13:00

นายพงศกร สวัสดิ์มาก บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุวชนสร้างชาติ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 5 ก.พ. 63  เวลา 09:00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ นายพงศกร สวัสดิ์มาก บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุวชนสร้างชาติ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(ถนนศรีอยุธยา) กรุงเทพมหานคร

Read 372 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search