เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 03 February 2020 16:05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาและนักกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและประกวดทูตวัฒนธรรมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรากร พาหะนิชย์ คณบดี และอาจารย์ผุสดี ภุมรา รองคณบดีกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาและนักกีฬาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและประกวดทูตวัฒนธรรมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัย "จันทราเกม" ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพฯ

Read 317 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search