เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 03 February 2020 16:04

ดร.นฤชล เรือนงาม ผอ.สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานสำนักงาน

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 3 ก.พ. 63 เวลา 9.00 น. ดร.นฤชล เรือนงาม ผอ.สำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานสำนักงาน ณ ห้อง 900 อาคาร 9 โดยมี อ.สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ อ.ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิทยากร

Read 348 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search