เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 26 December 2019 08:59

รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ"สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 11

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  25 ธ.ค. 62  เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ"สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 11" ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพของบุคลากรทุกสายงานให้สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยอาศัยกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคี และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งกลุ่มสี ประจําการแข่งขัน เป็น 5 เสี ได้แก่ สีฟ้า สีเหลือง สีม่วง สีชมพู และสีกรมท่า มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง หมากรุก และกีฬาเบ็ดเตล็ด นอกจากนี้ยังมีการประกวดขบวนพาเหรด กองเชียร์ และการจัดเลี้ยงสังสรรค์

Read 591 times
© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search