เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 20 December 2019 15:13

การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางOutcomebasedEducationวันที่สอง

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 20 ธ.ค. 62  ที่ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ได้มีการอบรมหลักสูตร เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education” ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่ 2 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการอบรม

Read 266 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search