เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 20 December 2019 15:08

การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางOutcomebasedEducation

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 19 ธ.ค. 62  เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based Education” ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 222 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search