เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Sunday, 15 December 2019 15:31

ต้อนรับบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Written by
Rate this item
(1 Vote)

วันที่ 13 ธ.ค. 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา กล่วต้อนรับผู้ช่วยศาสตารจารย์การุณย์ ด่านประดิษฐ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จำนวน 70 คน โดยมีนางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความคิดเห็นในงานด้านกิจการนักศึกษา ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Read 331 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search