เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Thursday, 12 December 2019 16:13

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ

Written by
Rate this item
(0 votes)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทยที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประเทศ จากการประชันกลอนสดระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ วัดเทพธิดารามวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยมหิดล
รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รางวัลชมเชย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักศึกษาที่เข้าร่วมมีรายชื่อดังนี้
1.นายกิตติ อัมพรมหา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์
2.นางสาวกนกพร นิยม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์
3.นางสาวสุจิณณา เนี่ยงทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์
4.นางสาวพรประภา พรหมดก นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5.นางสาวฑิตฐิตา ไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read 637 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search