เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Tuesday, 03 December 2019 16:23

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้วันที่2

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 3 ธ.ค. 62  ที่ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ได้มีการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง "การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้" ซึ่งจัดขึ้นเป็นวันที่ 2 โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เข้าร่วมในโครงการ

Read 844 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search