เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 02 December 2019 16:06

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ วิทยาลัยนานาชาติทาเล้นท์ กวางสี จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจี

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  2 ธ.ค. 62  เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ วิทยาลัยนานาชาติทาเล้นท์ กวางสี จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี Mr. Pan Yi อธิการบดี วิทยาลัยนานาชาติทาเล้นท์ กวางสี ร่วมลงนาม ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 922 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search