เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Monday, 02 December 2019 16:05

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่  2 ธ.ค. 62  เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมหลักสูตร เรื่อง "การจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้" ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธ.ค. 2562 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

Read 777 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search