เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Sunday, 01 December 2019 15:47

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

Written by
Rate this item
(0 votes)

ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ หลังได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่ง ในการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ที่จัดขึ้นในวันนี้ ( 29 พ.ย. 62 ) ตั้งแต่เวลา 07.30-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และที่ห้องโถงชั้น 1 หน้าห้องหน่วยงานคลัง อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

Read 975 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search