เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Friday, 29 November 2019 11:46

เลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 29 พ.ย. 62  เวลา 07.20 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์นพพร ขุนค้า ประธานสภาคณาจารย์ และข้าราชการ รวมไปถึงคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อย ของหน่วยเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ก่อนที่ในเวลา 7.30 น. จะเปิดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ มีสองท่านด้วยกัน ได้แก่หมายเลข 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง และหมายเลข 2 อาจารย์ ดร.วรพจน์ ทำเนียบ ซึ่งทางคณะกรรมการเลือกตั้งได้เปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนเลือกตั้ง ในวันที่ 29 พ.ย. 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้ง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และที่ห้องโถงชั้น 1 หน้าห้องหน่วยงานคลัง อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

Read 459 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search