เวลาราชการ

จันทร์- อาทิตย์ 8.30 - 16.30 

(เว้นวันหยุดราชการและวันหยุด กศ.พท.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

bilingual thai english big edit

Wednesday, 27 November 2019 14:20

องคมนตรีเปิดงาน"โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 11"

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 27 พ.ย. 62  เวลา 09.30 น. พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 11
โดยมีรองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้ที่ปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากทั่วประเทศ จำนวน 150 คน เข้าร่วมในโครงการ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

Read 820 times

Latest from Super User

© Copyright 2020 ARIT@RRU. All Rights Reserved.

Search