อำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 7 ต.ค. 64 เวลา 07.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับทีมแพทย์ พยาบาล รพ.พุทธโสธร กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. บก.ควบคุม พล.ร.11 มว.สห.มทบ.12 จิตอาสาสร้างสรรค์สังคม รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข ร่วมอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักวันนี้คือ นักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองฉช. ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี ประชาชนทั่วไป Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และผู้ที่ที่มีใบนัดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวนประมาณ 1,000 คน