อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

วันที่ 6 ต.ค. 64 เวลา 07.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี ร่วมประสานงานกับพ.อ.เฉลิม เนียมช่วย รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.(ท.) พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. บก.ควบคุม พล.ร.11 มว.สห.มทบ.12 จิตอาสาสร้างสรรค์สังคม รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ที่ Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ประชาชนทั่วไปที่มีใบนัดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี