อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 5 ต.ค. 64 เวลา 07.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยนายปรีดี มณีอินทร์ และนายสุทธิพงษ์ วรรณุวาส นักประชาสัมพันธ์ ร่วมประสานงานกับทีมแพทย์ พยาบาล กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. บก.ควบคุม พล.ร.11 มว.สห.มทบ.12 จิตอาสาสร้างสรรค์สังคม รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุขเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้ที่ Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ประชาชนทั่วไปที่มีใบนัดเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 และนักเรียนจากโรงเรียนดัดดรุณี โรงเรียนเทศบาล 2 ที่มีอายุตั้งแต่ 12-18 ปี รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,850 คน