ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 5 ต.ค. 64 เวลา 14.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ออกกำลังกาย (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งในที่ประชุมยังได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมทดสอบอุปกรณ์ฟิตเนส ตั้งแต่วันที่ 6-31 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30-17.30 น. ณ ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์