ประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 5 ต.ค. 64 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์