ประชุมสมาชิกสามัญเพื่อดำเนินการเลือกนายกสโมสร และกรรมการบริหารสโมสรบุคลากร

วันที่ 15 ก.ย. 64 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมสมาชิกสามัญเพื่อดำเนินการเลือกนายกสโมสร และกรรมการบริหารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งในที่ประชุมมีมติเลือก อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นนายกสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์