พิธีเปลี่ยนศาลพระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

วันที่ 9 ก.ย. 64 เวลา 07.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมประกอบพิธีเปลี่ยนศาลพระพรหม โดยมีการเชิญพราหมณ์มาประกอบพิธีถอนศาลเก่า แล้วประกอบพิธีตั้งศาลใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์