พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจําปีการศีกษา 2564

วันที่ 8 ก.ย. 64 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจําปีการศีกษา 2564 พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี รวมไปถึงคณบดีและคณาจารย์ ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องการะเกด ซึ่งทุนการศึกษาที่มีการมอบให้นักศึกษาในครั้งนี้ เป็นทุนการศึกษาจากพระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชะปัญโญ) เจ้าคณะตำบลบางไผ่ และเจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ จำนวน 84 ทุน และจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อีก จำนวน 13 ทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน 97 ทุน