ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจ ทีมแพทย์ พยาบาล รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อสม. ตลอดจนประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

วันที่ 8 มิ.ย. 64 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มอบหมายให้ นายสุพจน์ สกุลธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และเลขานุการอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจ ทีมแพทย์ พยาบาล รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อสม. ตลอดจนประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ยังได้ทำกิจกรรมร่วมกับโครงการหอการค้าปันสุข ด้วยการโชว์ฝีมือปรุงอาหาร เมนูผัดขิง เพื่อเป็นอาหารกลางวัน ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอสม. ตลอดจนผู้มารับการฉีดวัคซีน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์