ให้กำลังใจ คณาจารย์และบุคลากร ที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19

วันที่ 7 มิ.ย. 64 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี ร่วมให้กำลังใจ คณาจารย์และบุคลากร ที่มารับการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์