Kick Off เริ่มฉีดวัคซีน อย่างเป็นทางการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 7 มิ.ย. 64 เวลา 13.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผอ.รพ.พุทธโสธร ตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจ ทีมแพทย์ พยาบาล รวมไปถึงบุคลากรสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่อสม. ตลอดจนประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งในวันนี้ เป็นวัน Kick Off เริ่มฉีดวัคซีน อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับการประสานจาก รพ.พุทธโสธร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในการใช้อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนนอกสถานที่ สำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง เฉลี่ยวันละ 2,200 คน นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ยังได้ร่วมกันสนับสนุนอาหารและน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ อสม. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ที่ปฏิบัติงานบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา