ประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขแบบประเมิน สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 9 มิ.ย. 64 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขแบบประเมิน สมรรถนะในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์