ซ้อมเสมือนจริง โดยมีการฉีดวัคซีนให้แก่อสม. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทหารและผู้คุมจากเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ตลอดจนบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันที่ 4 มิ.ย. 64 เวลา 9.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี พร้อมด้วยนายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผอ.รพ.พุทธโสธร ตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เดินทางมาตรวจความพร้อมของการฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งวันดังกล่าวเป็นการซ้อมเสมือนจริง โดยมีการฉีดวัคซีนให้แก่อสม. กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ทหารและผู้คุมจากเรือนจำกลางฉะเชิงเทรา ตลอดจนบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 200 คน เพื่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจ ของขั้นตอน และระบบต่างๆ ก่อนที่จะมีการ Kick Off เริ่มฉีดวัคซีน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 อย่างเป็นทางการ ณ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับการประสานจาก รพ.พุทธโสธร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในการใช้อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนนอกสถานที่ สำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง เฉลี่ยวันละ 2,200 คน
สำหรับผู้ที่จะมารับการฉีดวัคซีน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นั้น จะเริ่มต้นขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 คือการคัดกรอง วัดไข้ และล้างมือ / ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน และทำบัตร / ขั้นตอนที่ 3 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต / ขั้นตอนที่ 4 การคัดกรอง ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง และลงนามยินยอมการฉีดวัคซีน / ขั้นตอนที่ 5 รอฉีด / ขั้นตอนที่ 6 ฉีดวัคซีน / ขั้นตอนที่ 7 พักสังเกตอาการ 30 นาที / และขั้นตอนที่ 8 จุดตรวจก่อนกลับ รับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน