ซักซ้อม ขั้นตอนและระบบ การฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

วันที่ 1 มิ.ย. 64 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมด้วยแพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล ผอ.รพ.พุทธโสธร ตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการซักซ้อม ขั้นตอนและระบบ การฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนที่จะมีการ Kick Off เริ่มฉีดวัคซีน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ที่ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับการประสานจาก รพ.พุทธโสธร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในการใช้อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนนอกสถานที่ สำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง เฉลี่ยวันละ 2,200 คน โดยจะเริ่มบริการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
สำหรับผู้ที่จะมารับการฉีดวัคซีน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นั้น จะเริ่มต้นขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 คือการคัดกรอง วัดไข้ และล้างมือ / ขั้นตอนที่ 2 การลงทะเบียน และทำบัตร / ขั้นตอนที่ 3 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต / ขั้นตอนที่ 4 การคัดกรอง ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง และลงนามยินยอมการฉีดวัคซีน / ขั้นตอนที่ 5 รอฉีด / ขั้นตอนที่ 6 ฉีดวัคซีน / ขั้นตอนที่ 7 พักสังเกตอาการ 30 นาที / และขั้นตอนที่ 8 จุดตรวจก่อนกลับ รับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน